פונקציית משאבי אנוש בארגון הינה משמעותית ומהווה גורם מקצועי שמנהל, מבקר, מקדם ומטפח את עובדי הארגון ומנהליו בהתאם למטרות האסטרטגיות של הארגון.

ועדיין, ארגונים קטנים רבים לא נדרשים לנוכחות של גורם מקצועי כזה בהיקף מלא. גם ארגונים ותיקים וגדולים, שלהם צוות משאבי אנוש קיים, נדרש לעיתים לעזרה באופן זמני.

ובדיוק עבור מקרים אלו יש לי מענה, דרך מספר שירותים שאני מציעה:

לשירותים אלו אני מביאה 18 שנות ניסיון במגוון תפקידי משאבי אנוש בארגוני הייטק, וכן הסמכה וניסיון כמאמנת אישית.