פותרים הולכים- מפגש ממוקד דילמות

במהלך חיינו אנו ניצבים בפני דילמות רבות.

מהי דילמה בעצם? התלבטות בין 2 או יותר אפשרויות בחירה או פעולה.

כאשר מדובר בדילמה ממוקדת שאנו מתלבטים בה, לא נדרש תמיד תהליך אימון מלא.

מספיקים מפגש ממוקד אחד או שניים לבחינה מעמיקה של הדילמה.

במהלך המפגש נעמיק בהבנת הדילמה ולאחריה:

  • נזהה את כל אפשרויות הפעולה שלפניך.
  • נאתר את המחירים והרווחים של בחירה בכל חלופה.
  • נתמקד בתוצאה הצפויה מבחירה בכל אפשרות בחירה.
  • ניתן מקום לרגש שעולה בך כלפי כל אחת מהאפשרויות
  • נתכנן את הצעד הראשון לעשייה
  • נאיר את הסיבות שמונעות ממך לעשות את הצעד הראשון או מלקבל החלטה

לאחר מפגש פותרים-הולכים יהיו לך הפתרונות לדילמה ויתבהרו לך דרכי הפעולה.