פותרים הולכים- מפגש ממוקד דילמות

במהלך חיינו אנו ניצבים בפני דילמות רבות.

מהי דילמה בעצם? התלבטות בין 2 או יותר אפשרויות בחירה או פעולה.

כאשר מדובר בדילמה ממוקדת שאנו מתלבטים בה, לא נדרש תמיד תהליך אימון מלא.

מספיקים מפגש ממוקד אחד או שניים לבחינה מעמיקה של הדילמה.

במהלך המפגש נעמיק בהבנת הדילמה ולאחריה:

לאחר מפגש פותרים-הולכים יהיו לך הפתרונות לדילמה ויתבהרו לך דרכי הפעולה.